طرح فروش ویژه وانت وینگل دوکابین تک دیفرانسیل

دانلود طرح فروش وانت وینگل دوکابین تک دیفرانسیل 96/12/01  

 

مشخصات خودروکد طرحپیش پرداختمبلغ تسهیلاتنرخ بهرهاقساط 24 ماههاقساط 36 ماههاقساط 48 ماههاقساط 60 ماهه
نام خودرونوع ساختمدلقیمت خودرو (ريال)زمان تحویل
وانت وینگل 5 دوکابین
تک دیفرانسیل   
ساخت داخل    1397    698,000,000    30 روزه         398,000,000 300,000,000 %18 14,980,000 10,850,000 8,820,000 7,620,000
298,000,000 400,000,000 %18  19,970,000  14,470,000 11,750,000  10,160,000
198,000,000 500,000,000 %18  24,970,000  18,080,000 14,690,000  12,700,000
98,000,000 600,000,000 %18  29,960,000 21,700,000  17,630,000  15,240,000

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: