-------- فروش اقساطی وانت وینگل تک کابین به اتمام رسید --------
 
 
 
   
مشخصات خودروکد طرحدرصد مبلغ خودرومبلغ تسهیلاتمبلغ پیش پرداختنرخ سودماهمبلغ اقساط بدون احتساب بیمه بدنه و شخص ثالث
نام خودرونوع ساختمدلقیمت خودرو (ريال)زمان تحویل

سابرینا هاچ بک 

ساخت داخل    1397    1,150,000,000 30 روزه             30% 345,000,000

805,000,000

21%

24 17,728,050
36 12,997,898
48 10,683,165
40% 460,000,000 690,000,000 24 23,637,399
36 17,330,531
48 14,244,220
50% 575,000,000 575,000,000 24 29,546,749
36 21,663,164
48 17,805,275
60% 690,000,000 460,000,000 24 35,456,099
36 25,995,796
48 21,366,330
70% 805,000,000 345,000,000 24 41,365,449
36 30,328,429
48 24,927,384
توضیحات :
  1. کلیه مبالغ به ریال می باشد.
  2. بازپرداخت اقساط 12 الی 48 ماه می باشد و مبلغ پیش پرداخت اولیه بر حسب توانایی متقاضی جهت افزایش واریزی متغیر است.
  3. مبالغ اقساط بدون احتساب هزینه بیمه بدنه و شخص ثالث می باشد که مبالغ فوق مطابق با نرخ بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و به اقساط ماهیانه اضافه می شود.
  4. مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات بر عهده مشتری است، که در هنگام عقد قرارداد محاسبه و نقداً دریافت خواهد شد.
  5. بهای خودروها طبق اعلام شرکت سازه های خودرو دیار بوده و هرگونه تغییر در قیمت خودروها توسط شرکت سازه های خودرو دیار اعمال خواهد شد.

 در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد لیزینگ صنعت و معدن با شماره های 230-84225225 و یا واحد فروش نیروخودرو آسیا با شماره 49713 تماس حاصل فرمایید.

مدارک ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن 
 

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: