مشخصات خودروکد طرحمبلغ تسهیلاتمبلغ پیش پرداختنرخ سودماهمبلغ اقساط بدون احتساب بیمه بدنه و شخص ثالث
نام خودرونوع ساختمدلقیمت خودرو (ريال)زمان تحویل

سابرینا هاچ بک 

ساخت داخل    1397 1,500,000,000 یک ماه          1,050,000,000

450,000,000

21%

12 97,769,462
24 53,954,934
36 39,558,821
48 32,514,980
1398 1,600,000,000 یک ماه   1,120,000,000 480,000,000 12 104,287,427
24 57,551,929
36 42,196,075
48 34,681,578
گریت وال M4 1397 1,650,000,000 یک ماه   1,155,000,000 495,000,000 12 107,546,409
24 59,350,427
36 43,514,703
48 35,765,378
توضیحات :
  1. کلیه مبالغ به ریال می باشد.
  2.  70 درصد مبلغ خودرو حداکثر تا سقف 2000 میلیون ريال با ارائه ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق و بالاتر از سقف 2000 میلیون ريال با وثیقه ملکی امکان پذیر می باشد.
  3. دریافت حداکثر تا سقف 1000 میلیون ريال تسهیلات، بدون ارائه ضامن معتبر و فقط با اجاره به شرط تملیک بودن خودرو ثبت نامی امکان پذیر می باشد.
  4. وثیقه ملکی باید مسکونی، سهل البیع، بلامعارض، ارزنده، شهری، دارای پایان کار و در مرکز استان معادل 120 درصد مبلغ تسهیلات و در شهرستان ها و شهرها معادل 140 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی ارزش  داشته باشد. وثیقه ملکی مربوط به بخش و دهستان مورد قبول واقع نمی شود.
  5.  مبالغ اقساط بدون احتساب هزینه بیمه بدنه و شخص ثالث می باشد که مبالغ فوق مطابق با نرخ بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و به اقساط ماهیانه اضافه می شود.
  6. مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات بر عهده مشتری است، که در هنگام عقد قرارداد محاسبه و نقداً دریافت خواهد شد.
  7. بازپرداخت اقساط 12 الی 48 ماه می باشد و مبلغ پیش پرداخت اولیه بر حسب توانایی متقاضی جهت افزایش واریزی متغیر است.
  8. بهای خودروها طبق اعلام شرکت سازه های خودرو دیار بوده و هرگونه تغییر در قیمت خودروها توسط شرکت سازه های خودرو دیار اعمال خواهد شد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد لیزینگ با شماره های 230-84225225 و یا واحد فروش نیروخودرو آسیا با شماره 49713-021 تماس حاصل فرمایید.

مدارک ثبت نام
 

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: