قیمت محصولات شرکت دیارخودرو
ردیفنام خودرونوع خودرونوع ساخت تیپمدلقیمت (میلیون ریال)
1 وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 1400
2 وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 1150
3 گریت وال M4 Mini SUV ساخت داخل __ 1397 1300

 

 * طرح فروش نقدی محصولات 97/10

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: