قیمت محصولات شرکت دیارخودرو - 98/04
ردیفنام خودرونوع خودرونوع ساخت تیپمدلقیمت (میلیون ریال)
1 وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 1800
2 وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 1600
3 گریت وال M4 Mini SUV ساخت داخل __ 1397 1500
4 گریت وال M4 New Face Mini SUV ساخت داخل __ 1397 1650
5 سابرینا هاچ بک ساخت داخل __ 1397 1500
6 سابرینا هاچ بک ساخت داخل __ 1398 1600

لیست آپشن های قابل نصب بر روی محصولات دیارخودرو

 

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: