قیمت محصولات شرکت دیارخودرو - 98/02
ردیفنام خودرونوع خودرونوع ساخت تیپمدلقیمت (میلیون ریال)
1 وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1398 1500
2 وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 1250
3 گریت وال M4 Mini SUV ساخت داخل __ 1397 1300
4 سابرینا هاچ بک سواری هاچ بک ساخت داخل ___ 1398 1400
5 سابرینا هاچ بک سواری هاچ بک ساخت داخل ___ 1397 1300

 

 * طرح فروش نقدی محصولات 98/02

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: